S'està cercant, espereu....

Estàs en: Política privacitat

Política privacitat - València

POLÍTICA DE PRIVACITAT

En l'Ajuntament de València estem compromesos amb la protecció de la privacitat i l'ús correcte de les dades personals.

Per això, esta política de privacitat té per objecte informar sobre el tractament de dades de caràcter personal que l'Ajuntament de València efectua en este lloc web, seu electrònica i en qualsevol dels seus subdominis, microllocs web i/o aplicacions mòbils.

La relació actualitzada de les activitats de tractament que l'Ajuntament de València du a terme es troba disponible en el següent enllaç al  Registre d'activitats de tractament.

Les dades de caràcter personal que se sol·liciten seran les estrictament imprescindibles per a identificar i atendre la sol·licitud realitzada per la persona titular de les dades o prestar els servicis demanats, i no es tractaran ulteriorment de manera incompatible amb estes finalitats.

Les dades recollides de cada persona titular interessada seran adequades, pertinents i no excessives en relació amb les finalitats corresponents per a cada cas, i seran actualitzades sempre que siga necessari.

La persona titular serà informada, amb caràcter previ a la recollida de les seues dades, dels aspectes generals regulats en esta política pel que fa als aspectes següents:

1. Qui és el responsable del tractament de les teues dades personals?
2. Per a què tractem les teues dades personals?
3. Quina és la base jurídica que legitima el tractament de les teues dades personals?
4. Quant de temps conservem les teues dades personals?
5. Qui pot ser persona cessionària o destinatària de les teues dades personals?
6. Quins són els teus drets en protecció de dades i com pots exercir-los?

Política de privacitat de tràmits específics

Abastiment i Sanejament d'aigües. Activitat Econòmica, Ocupació i Consum. Activitats i Obres de Condicionament. Alcaldia Assessoria Jurídica. Benestar social. Contractes. Cultura. Esports. Educació. Gestió Interna Municipal. Hisenda. Igualtat i polítiques inclusives. Joventut. Medi Ambient. Mobilitat Sotenible. Multes de trànsit, ORA i altres sancions. Padró i cens. Bodes. Participació ciutadana i govern obert. Relacions amb l'Administració. Salut Pública. Seguretat ciutadana. Urbanisme. Via Pública. Vivenda.

POLÍTICA DE PRIVACITAT. TRÀMITS DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, CONSUM I OCUPACIÓ

Activitat de foment (pdf 169 kb.).

"Newsletter" del Centre Mundial de València per a l 'Alimentació Urbana Sostenible (CEMAS) (pdf 251 kb.).

Comerç, consum i mercats

Activitats formatives en matèria de consum (Pdf 172 kb.).

Actes d'inspecció de consum (OMIC) (pdf 170 kb.).Ajudes al comerç i a l'associacionisme comercial (pdf 170 kb.).Arbitratge de consum (OMIC) (pdf 171 kb.).Bono al comerç VLC (pdf 170 kb.). Contractes administratius i transmissions de llocs de mercats de districte (pdf 171 kb.).

Convenis de col·laboració (pdf 170 kb.).

Cursos de formació en diferents àrees dirigits a comerciants i persones treballadores dels xicotets comerços i mercats municipals (pdf 172 kb.).

Medfood advisor (pdf 171 kb.).

Mercats de districte i extraordinaris (pdf 171 kb.).

Mercats de venda no sedentaria de tipología agroalimentaria (pdf 171 kb).Reclamacions, denúncies i queixes de consum (OMIC) (pdf 170 Kb.). Sol·licitud de fulles de reclamacions de consum (OMIC) (pdf 171 kb.). Xarxes socials i web regidoria de começ (pdf 171 kb.).

 

Ocupació


Cessió d'espais dels centres municipals d'ocupació i formació (pdf 251 kb.).
Formació i ocupació – Butlletí informatiu València Activa (pdf 252 kb.). Formació i ocupació – difusió i promoció d'activitats (pdf 251 kb.). Gestió de la qualitat de les accions formatives de formació i ocupació (pdf 170 kb.).Programes i plans de foment d'ocupació i formació per a l'ocupació (pdf 170 kb.).Selecció personal tècnic (pdf 169 kb.).

 

Emprenedoria i innovació econòmica

Activitat de foment d'emprenedoria i innovació econòmica  (pdf 170 kb.).Assessorament a l ́emprenedoria i viver d ́empreses  (pdf 170 kb.).
 

Innovació

Activitats Missions (pdf 169 kb.)

Ajudes i premis innovació social (pdf 169 kb.)

Innovació activitats Estratègia Urbana 2030 (pdf 168 kb.).Innovació - Projecte Matchup - El Marítim innova (pdf 168 kb.).

Innovació - Projecte Matchup - EV parking places (pdf 170 kb.).

 

Turisme

Consell municipal de turisme (pdf 170 kb.) Ordenança sobre habitatge turístic ocasional a la ciutat de València (pdf 170 kb.).Premis i concursos de turisme i internacionalització (pdf 170 kb.). Promoció turisme (pdf 170 kb.). Ruta cultural sobre l'obra de Mariano Benlliure amb motiu de "l'Any Benlliure" (pdf 169 kb.).

Taller d'il·lustració de cartells de cinema a partir de l'obra de Luis Berlanga (pdf 169 kb.).

Tallers i rutes divulgatives de turisme (pdf 169 kb.).