S'està cercant, espereu....

Centre d’atenció a la immigració - València

Centre d'atenció a la immigració

El CAI és un recurs focalitzat en la matèria d'immigració que forma part i complementa la xarxa primària bàsica de Serveis Socials d'àmbit municipal oferint, entre altres serveis, informació i assessorament jurídic a entitats, particulars, altres administracions públiques o tècnics municipals, així com formació a col·lectius i associacions i elaboració dels informes d'arrelament.

El CAI és l'agència PANGEA de la ciutat de València i, com a centre dependent de l'Ajuntament de València, destina els seus serveis a la població immigrant del municipi.
 

CAI - Servici de primer acolliment

Atenció presencial a persones nouvingudes a la ciutat de València, en cas que no disposen d'allotjament ni de suports familiars, socials o econòmics per a donar cobertura a les necessitats bàsiques d'allotjament i manutenció, evitant així situacions d'exclusió social.

Suport a les persones usuàries amb l'objectiu de regularitzar la seua situació a nivell documental. 

Atenció presencial: de dilluns a divendres.