Descripció

El procés participatiu per a la revisió del model de participació i modificació del reglament associat cerca obrir el debat i la reflexió col·lectiva per anar construint en cada fase i de manera col·lectiva un model de participació que articule una xarxa social organitzada i prou reconeguda a nivell de ciutat, perquè puga anar teixint propostes i espais públics de presa de
decisions, on establir relacions més igualitàries amb les entitats públiques.

Aquesta tasca és fonamental si el que volem és dotar de continuïtat la presa de decisions a nivell municipal, i que aquesta nova ferramenta de prendre decisions siga eficaç i sostenible en el temps.

Moltes són les eines de participació que s’inicien a les ciutats però molt poques són les que fan servir com a eina de gestió col·lectiva de les decisions ciutadanes i molt poques són les que desenvolupen al teixit associatiu i el promocionen per tal d’encetar estratègies a llarg termini que deriven en innovació social.

El teixit associatiu conformat a la ciutat de València en els darrers anys és un valor potencial a desenvolupar, un teixit que no ha tingut el mateix pes i recursos a l’hora d’incidir en les transformacions que han afectat a la seua ciutat, una població que ha canviat enormement amb diversitat d’actors i noves dinàmiques socials. Aquesta estructura social amb la qual ara ens
trobem necessita que s’articule, amb l’objectiu d’aprofitar el recorregut aconseguit per cadascuna d’elles, cap a la millora de la ciutat i la creació col·lectiva d’una nova agenda democràtica local.