Video Model de Participació

Resum del procés de participació per a definir els criteris del model de participació