Metodologia

Per mitjà de les eines i tècniques participatives s’anirà obrint el procés en diverses fases amb convocatòries i tallers, on la ciutadania juntament amb l’equip coordinador anirà construint col·lectivament el format de participació que es vol per a la ciutat. Les fases estan dividides en els següents moments:

qui som?

Primera trobada amb teixit social i agents socials.

d’on venim?

Diagnòstic participatiu on debatre sobre la participació actual, els seus problemes i les seues millores.

quina participació volem per a València?

Jornades de formació en eines i formats d’organització col·lectiva i participació social.

on volem arribar?

Tallers de propostes per al nou model participatiu de la ciutat de València.