S'està cercant, espereu....

Últimes dades estadístics de la ciutat de València - València

Últimes Dades

DESOCUPACIÓ LABORA
Abril 2023
Desocupació registrada. Homes 19.508
Desocupació registrada. Dones 28.808
Abril 2023
Desocupació registrada. Districtes i Barris
 

 

ENQUESTA DE POBLACIÓ ACTIVA (EPA)
Primer Trimestre
2023
Taxa d'activitat 59,0%
Taxa de treball 52,6%
Taxa de desocupació 10,7%

 

 

ÍNDEX DE PREUS AL CONSUM (IPC)
Abril 2023
Variació anual provincia de València 3,8%
Variació mensual provincia de València 0,5%

 

AFILIACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL
Març 2023
Afiliacions a la seguretat social 427.653
Afiliacions en el Règim General 353.056
Afiliacions en Règim d'Autònoms 57.826

 

Població a 1-1-2022
 
Total de població 797.665
Població de 65 anys i més 170.902
Població menor de 16 anys 108.983
Población de nacionalidad extranjera 119.172
   

 

MOVIMENTS DE POBLACIÓ
Tercer trimestre 2022
Naixements 1.431
Defuncions 1.945
Immigracions 11.926
Emigracions 7.431
Canvis de domicili intraurbans 7.504

 

Demanda turística
Abril 2023
Grau d'ocupació hotelera 85.24%
Nombre de pernoctacions en hotels 412.022
Març 2023
Grau d'ocupació en apartaments turístics 47,47%
Nº de pernoctacions en apartaments turístics 53.856

 

HABITATGES
Quart trimestre 2022 Preu m² habitatges lliures 1.753,90€
Febrer 2023 Habitatges visats 244
Quart trimestre 2022 Transaccions immobiliàries d'habitatges 3.339

 

METEOROLOGIA I MEDI AMBIENT
Abril 2023
Temperatura mitjana 17,7
Precipitació (litres/m²) 0
Insolació mensual 207,9

 

TRÀNSIT I TRANSPORTS
Abril 2023
Matriculacions de turismes 791
Var. interanual matric. turismes -4.6%
Abril 2023 Trànsit de passatgers a l'aeroport 863.541
Abril 2023 Passatgers EMT 7.575.648
Abril 2023 Passatgers Metrovalencia 6.834.408
Abril 2023
Passatgers Port 114.147
Mercaderies Port 5.642.905
TEU Port 395.020

 

BALANÇ DE CRIMINALITAT
Quart trimestre 2022 Infraccions penals registrades 17.740