El passat dia 22 de desembre vam finalitzar la ronda de tallers perdefinir els criteris de redacció del Model de Participació de la ciutatde València. Aquest últim taller ens va servir per definir les eines,estructures i criteris per al seguiment, avaluació i revisió del Model.

Van haver aportacions molt interessants, encara que jugàvem ambla dificultat de parlar des d’un plànol teòric i sobre un document que encara no existeix, però al nostre parer es van marcar les bases per a la continuïtat de la participació a les successives fases de negociació, redacció i implementació del Model, així com certs indicadors d’èxit. Podeu consultar els resultats a l’apartat DOCUMENTS de la web.

En un plaç raonable de temps convocarem la Comissió de Seguiment d’aquest procés, per informar sobre l’esborrany de l’informe final d’aquest procés participatiu. En essència, aquesta Comissió es diluirà en una representació dels participants als tallers que passaran a formar, amb altres sectors, la Comissió de Seguiment, ja no del procés participatiu, si no del propi Model de Participació.

Una versió d’aquest informe es farà pública en un acte del qual informarem a aquest blog.
Sense més, donar les gràcies a totes aquelles persones que ens han aportat les seves visions, dubtes, crítiques, propostes i que ens han fet intentar millorar en cada acció.

Fins aviat!!